• Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

  • Badge

    Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

  • Gass-sikkerhetskurs K019

  • Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

  • Arbeid i høyden K073

  • Sikker bruk av kjemikalier K082

  • Førstehjelp K116