• Gass-sikkerhetskurs K019

  • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

  • Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

  • ISPS/havnesikring K076

  • Arbeid i høyden K073

  • Sikker bruk av kjemikalier K082

  • Førstehjelp K116