• Användning av andningsskydd NI001

  • Badge

    Brandskydd vid hett arbete K074

  • Gas-säkerhetskurs K019

  • Säker hantering av kemikalier K071

  • Arbete på hög höjd (konstruktion) K073

  • Grundläggande hantering av kemikalier K082

  • First aid K116